HISTORIA ZAWODOWA

Podsumowując znajomość tematyki HR:we wszystkich jej aspektach od: tworzenia polityk i procesów HR poprzez rekrutację, zwiększanie motywacji, budowanie zaangażowania, employer branding, budowanie efektywnych zespołów, programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej, projektowanie i prowadzenie sesji AC/DC; kształtowanie struktur organizacyjnych i modelowanie opisów stanowisk, wdrażanie modeli kompetencyjnych, zarządzanie przez cele, rozwój przywództwa, zarządzanie talentami, integrację, projektowanie ścieżek karier, sukcesję, diagnozę potencjału rozwojowego, projektowanie programów stażowych, wdrażanie standardów komunikacji wewnętrznej, projektowanie systemów wynagrodzeń opartych o graiding, znajomość prawa pracy oraz zagadnień kadrowych, po coaching indywidulany i zespołowy oraz mediacje i rozwiązywanie konfliktów.

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

STREFA ROZWOJU

Magdalena Żmijewska